Psykologiske Undersøgelser og Erklæringer

Navigation

Psykologiske Undersøgelser og Erklæringer

En psykologisk undersøgelse er en undersøgelse af et menneskes personlighed og funktionsmåde. Hovedtrækkene i undersøgelsen er en beskrivelse af selvbilledet og selvforståelse, måden hvorpå man indgår i relation til andre mennesker, samt hvordan man fungerer i forhold til de problemstillinger og udfordringer man møder i den konkrete livssituation, man befinder sig i.

En psykologisk undersøgelse tager sit afsæt i et interview, hvor der spørges ind til personens levnedsbeskrivelse: den aktuelle situation, familiær baggrund, skole- og uddannelse, erhvervsforløb, kulturel baggrund, m.v. Hertil foretages der en eller flere psykologiske tests, afhængig af, hvad der mere specifikt skal undersøges.

Undersøgelsen munder ud i en konklusion, hvor der redegøres for hvilke ressourcer og barrierer personen indeholder. Der lægges vægt på at klargøre hvilke ressourcer og barrierer, der er mest fremherskende, og hvordan de forskellige psykologiske mekanismer står i forbindelse med hinanden.

Den personlighedspsykologiske undersøgelse indeholder altid en række anbefalinger, og søger altid at besvare relevante spørgsmål så præcist og specifikt som muligt.

Personlighedspsykologiske undersøgelse

En personlighedspsykologisk undersøgelse består af en interviewundersøgelse med fokus på beskrivelse af personens selvidentitet, relationelle mønstre, samt funktionsmåder. Interviewet suppleres med en eller to personlighedstests. En personlighedspsykologisk undersøgelse kortlægger eventuelle forstyrrelser i personligheden, angst- og depressionstilstande, samt eventuelle andre dysfunktionelle forhold, der forhindrer personen i at fungere optimalt.

Neuro-kognitive undersøgelse

Foruden en personlighedsvurdering, kortlægger den neuro-kognitive undersøgelse de kognitive funktioner, primært hukommelse, opmærksomhed- og koncentration, samt indlæring.

Psykiatrisk-psykologisk screeninger og undersøgelser

En psykiatrisk udredningspakke er et tilbud om undersøgelse, hvor der er mistanke om psykiatriske problemstillinger, og hvor diagnostik og eventuelle anbefalinger til medicinsk behandling kan indgå. Undersøgelsen foregår i samarbejde med min samarbejdspartner, speciallæge i psykiatri, Thomas Morin.

Copyright © Magger It 2018