Forældrekompetenceundersøgelse

Mine ydelser

Forældrekompetenceundersøgelse hos Psykolog Heidi Hvidberg

Forældrekompetenceundersøgelse hos Psykolog Heidi Hvidberg

Psykolog Heidi Hvidberg udfører forældrekompetenceundersøgelser og forældreevneundersøgelser, der har til formål at afdække hvad der er til barnets bedste og i hvilken grad forælder eller forældre kan imødekomme et barns udviklingsmæssige behov. 

Hos Psykolog Heidi Hvidberg udføres forældrekompetenceundersøgelsen selvfølgeligt i henhold til Socialministeriets Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af Forældrekompetenceundersøgelser. 

 

Pris på forældrekompetenceundersøgelse

Prisen på psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser aftales altid før opstart af forløbet, da hvert forløb i høj grad afhænger af omfang og behov. Prisen er afhængig af varierende forhold, og aftales forud for undersøgelsen. Som hovedregel er timetaksten kr 1000.

Benyt kontaktoplysningerne nederst på denne side så vi kan starte dialogen.

 

Hvordan forløber en forældrekompetenceundersøgelse?

En forældrekompetenceundersøgelse indeholder typisk:

  1. Opstartsmøde med forældre og sagsbehandler, hvor indhold af undersøgelsesforløbet gennemgås og praktiske aftaler om tid, sted og varighed træffes.
  2. Gennemgang af relevante sagsakter
  3. Klinisk interview af forældre om baggrund og livsforløb.
  4. Testundersøgelser af forældre. Designet af testforløbet varierer, afhængig af opgaven, men fælles for de fleste undersøgelser indgår personlighedstestning og testning af kognitive funktioner, samt testning af tilknytningsstil og relationelle evner.
  5. Afhængig af opgaven, foretages der samtaler og psykologisk testning af børnene i familien.
  6. Samspilsobservationer. Tilrettelæggelse af observationer af samspil i familien varierer også i forhold til den specifikke opgave. 
  7. Tilbageleveringsmøde med forældre og sagsbehandler, hvor rapporten og undersøgelsesresultaterne gennemgås.

Afhængig af forældrekompetenceundersøgelsen omfang, art og kompleksitet, foretages den i særlige tilfælde i samarbejde med en psykologisk- eller pædagogisk konsulent.

 

Kontakt mig for at høre nærmere

Telefon: +45 20 92 65 98

Eller udfyld formularen herunder.


Copyright © Magger It 2019