Om Heidi Hvidberg

82904.jpg

 

Erfaring

 • Selvstændig praksis
 • Klinik for personlighedsforstyrrelser, Århus Universitetshospital
 • Retspsykiatrisk Ambulatorium, Århus Universitetshospital
 • Vejle Amts Sociale Udviklingscenter
 • Jobvision
 • Ungdomspsykiatrisk Afsnit, Århus Børne- og Ungdomspsykiatriske Hospital

Uddannelser

 • Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Certificeringer

 • SCID II 
 • WAIS IV 
 • Rorscharch
 • MMPI II
 • Neo Pi-R
 • HCR20

Min Baggrund

Jeg har været privat praktiserende psykolog siden 2008. Jeg udfører forskelligartede opgaver, både for private, samt offentlige institutioner. Det drejer sig overvejende om psykoterapeutisk behandling og intervention, psykologiske undersøgelser, supervision, undervisning, samt diverse konsulterende opgaver.

Jeg har sideløbende med min praksis arbejdet i psykiatrien i mere end 20 år, og har haft berøringsflader med stort set alle områder inden for psykiatrien; børne- og ungdomspsykiatri, de svære sindslidelser og affektive lidelser, retspsykiatri, mv.

Det er inden for udredning og behandling af personer med personlighedsforstyrrelser, jeg har mine specialkompetencer.

Teoretisk baggrund

Mit teoretiske fundament ligger i personlighedspsykologien og den såkaldt objektrelationelle skole, som på jævnt dansk betyder at man anser personlighedens udvikling og fortløbende dannelse som foregående i sammenhæng med de menneskelige relationer, det er omgivet af. Mange af de problemstillinger, der måtte opstå, kan tilsvarende forstås som resultat af relationelle forhold, og det er ofte der eventuelle årsagssammenhængene findes.

Copyright © Magger It 2018