Telefontid: 12.00-12.30

Borderline personlighedsforstyrrelse

Forside - Ydelser - Borderline personlighedsforstyrrelse

Borderline personlighedsforstyrrelse

psykolog-heidi-hvidberg-forside

Hvad er borderline personlighedsforstyrrelse?

Borderline er en hyppig diagnose inden for personlighedsforstyrrelser. 

Karakteristika for lidelsen er en tendens til at handle impulsivt og ofte udadreagerende med udbrud af vrede og aggressiv adfærd, mens humøret er ustabilt og lunefuldt. 


Personer med borderline personlighedsforstyrrelse kan samtidigt have svært ved at fastholde fokus og opmærksomheden i situationer, som ikke straks giver en belønning.


Personer med diagnosen borderline har ofte svag selvopfattelse. De har derfor ikke fornemmelse for hvem de selv er, og hvad de står for. Samtidigt opleves der ofte en intens følelse af indre tomhed. 

Et overtal dulmer denne følelse med misbrug af alkohol eller stoffer. Andre dulmer følelsen ved hyppigt at indgå ustabile relationer, som de ukritisk knytter sig stærkt til. Derfor har personer med borderline ofte også mange partnere på kort tid.


Behandling af personlighedsforstyrrelsen borderline

Den vigtigste behandlingsform af en mild personlighedsforstyrrelse er ved samtalebehandling over længere tid hos en specialist. 

Samtalebehandling ved psykolog Heidi Hvidberg starter med en samtale om klientens problemstilling. Sideløbende med min praksis har jeg arbejdet i psykiatrien i mere end 25 år. 

Derfor har jeg også haft berøringsflader med stort set alle områder inden for psykiatrien. Dette gælder både børne- og ungdomspsykiatri, de svære sindslidelser og affektive lidelser, retspsykiatri, men først og fremmest udredning og behandling af personlighedsforstyrrelser.

Borderline er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien, og er ofte forbundet med et stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer. Derfor findes der også en række medicinske og psykoterapeutiske retningslinjer for et behandlingsforløb.


Borderline personlighedsforstyrrelse test

Der findes ikke en defineret borderline personlighedsforstyrrelse test, der hurtigt kan give svar på, om du lider af borderline. 


Ved en udredning for borderline udføres der derimod en personlighedspsykologisk undersøgelse ved psykolog Heidi Hvidberg. Undersøgelsen kortlægger eventuelle forstyrrelser i personligheden, angst- og depressionstilstande, samt eventuelle andre dysfunktionelle forhold. 

Samtidigt findes der en række symptomer på lidelsen borderline, som skal forekomme hos klienten. 


På baggrund af denne undersøgelse, inddeles lidelsen borderline i to grader; svær og let


Ved et tilfælde af svær eller kompliceret borderline med selvskadende og/eller særlig impulsiv og aggressiv adfærd, anbefaler jeg, at man søger behandling ved klinik for personlighedsforstyrrelser. 


I lettere tilfælde af borderline med svingende selvværd, svingende identitetsfølelse eller parforholdsproblemer, tilbyder jeg behandling ved samtalebehandling


Borderline personlighedsforstyrrelse symptomer

Mindst tre af følgende symptomer skal være til stede, for at vise tegn på borderline: 

  • Tendens til at handle impulsivt 
  • Stridbar adfærd 
  • Udbred af vrede, aggressiv adfærd og manglede evne til at styre disse udbrud
  • Manglende udholdenhed 
  • Ustabilt og lunefuldt humør 


Yderligere skal mindst to af følgende borderline personlighedsforstyrrelse symptomer være til stede:

  • Forstyrret og usikker omkring selvopfattelse, mål og præference, hvilket kan føre til mange og hyppige skift og ændringer i holdninger, beslutninger og følelser
  • Tendens til intense og ustabile forhold til andre. 
  • Overdreven tendens og bestræbelse på at undgå at være alene, hvilket kan føre til manglende fornemmelse for egne behov og grænser.   
  • Tendens til trusler om eller udførelse af selvskade og selvdestruktivitet grundet forhøjet impulsivitet og manglende selv-relation
  • Kronisk tomhedsfølelse der kan føre til voldsomme depressive symptomer med modløshed, håbløshed og manglende lyst til livet

Se eventuelt også mine kurser og undervisning. Her uddyber jeg personlighedspsykologi, personlighedsforstyrrelser samt klassifikation af psykiatriske- og psykiske lidelser. Her er samtidigt fokus på pårørende til en person med personlighedsforstyrrelser.


Objektrelationsteoriens tilgang til forstyrrelser i personligheden

Jeg har specialiseret mig inden for objektrelationsteorien, som ser personligheden som en ufravigelig del af mellemmenneskelige samspil. 


Ud fra denne teori kan man således ikke undersøge personligheden uden at udforske personens måde at opleve og forbinde sig til andre mennesker. 


Særlig betydning for selve dannelsen har barndomsårene, hvor den menneskelige psyke er særlig modtagelig for indtryk. I disse år lægges de afgørende byggesten for dannelsen af personligheden. 

I forlængelse af barndomsårene har ungdoms-og voksenårene også betydning for den fortsatte udvikling og stabilisering af selvidentiteten hos mennesket. 


Den psykodynamiske metode, der inkluderer en personlighedspsykologisk undersøgelse, er i høj grad en behandlingsform der arbejder med det nuværende selvbillede og med personens relationer til mennesker og omgivelser. 


Psykolog Heidi Hvidberg er her behjælpelig med at belyse klientens blinde vinkler, hvor der aktivt arbejdes med her og nu oplevelser. Arbejdet skal i sidste ende give klienten bedre muligheder for at navigere kompetent i forskellige mellemmenneskelige samspil.


Kontakt mig for at høre nærmere om behandlingsforløbet eller benyt blot kontaktformularen herunder, så kan vi starte dialogen.Kontakt mig


Heidi Hvidberg - Medlem af Dansk Psykolog Forening