Telefontid: 12.00-12.30

Samtalebehandling

Forside - Ydelser - Samtalebehandling

Samtalebehandling

Alle henvendelser starter med en samtale om den problemstilling, der ligger til grund for henvendelsen. Nogle problemstillinger fremgår mere åbenlyse end andre. Ofte behøves der hjælp til af indkredse, hvad kernen i problemfeltet er. Med mindre, der aftales andet, vil jeg efter drøftelsen af problemområdet, give en tilbagemelding af min vurderingen af problemstillingen, hvordan jeg ser den med mit faglige afsæt, og hvad jeg kan tilbyde af behandling.


Henvendelser kan omhandle alle former for psykologiske problemer; angst, depression, stress, selvværdsproblemer, livskriser, arbejdsforhold, problemer i kærlighedsforhold og venskabsforhold, m.m.


Behandlingsmetoden og tilrettelæggelsen af forløbet afhænger af selve problemstillingen. Nogle problemstillinger kræver direkte anvisning og rådgivning, andre kan have mere konsultativ karakter, visse typer problemstillinger er akutte, mens andre er mere egnede til længerevarende og dybdegående undersøgelser. Det er min opgave i dialog med den enkelte at tage bestik af, og give en faglig tilbagemelding og vurdering af, hvilken type indsats, der er mest hensigtsmæssig.


Mine mange årige tilknytning til psykiatrien, samtidig med mine mange år med privatpraksis betyder, at der ikke er mange psykiatriske og psykologiske problemstillinger, jeg endnu ikke har mødt. Men alle mennesker er enestående, og det er min faglige opgave at få øje på de unikke forhold, der præsenterer sig hos den hjælpsøgende, og tilrettelægge hjælpen under hensyntagen til de individuelle forhold og sammenhængen de indgår i.


Heidi Hvidberg - Medlem af Dansk Psykolog Forening