Supervision

Mine ydelser

Supervision

Jeg superviserer både offentlige og private institutioner og virksomheder, såvel individuelt som gruppesupervision.

Foruden psykologer og læger, superviseres bl.a. professionelle, der arbejder inden for psykiatri og andre behandlingsområder. Der superviseres overvejende i psykoterapi, behandlingsplanlægning, psykiatri, svære borgere med komplekse problemsammensætninger, samt udredning og diagnostik.

Der er endvidere særligt tilrettelagte supervisionsgrupper med sigte på træning af overføringsfokuseret psykoterapi (TFP).

Copyright © Magger It 2019