Telefontid: 12.00-12.30

Supervision

Forside - Ydelser - Supervision

Supervision

Forældrekompetenceundersøgelse hos Psykolog Heidi Hvidberg


Supervision kan antage varierende former afhængig af opgaven og supervisandens ønsker. Supervisionen kan være understøttende i supervisandens egen læringsproces. Den kan være mere rådgivende og anvisende, den kan være iblandet direkte i undervisning og oplæring - eller den kan være en cocktail, der indeholder facetter af det hele.


Jeg superviserer i forskellige konstellationer. Dette kan både være individuelt, i tomandsgrupper, samt i større grupper. 


Jeg har løbende igangværende supervisionsgrupper for psykologer, og det er derfor muligt at blive en del af en eksisterende gruppe eller en nyoprettet gruppe efter ønske.   


Ved gruppesupervision skiftes man til at have en sag til supervision. De øvrige i gruppen bidrager og deltager aktivt, men Jeg har som supervisor hovedansvaret for kvaliteten af indholdet i supervisionen, og for at supervisanden føler sig hjulpet og fagligt løftet af supervisionen.


Hvad er supervision?

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. 

Supervision som metode anvendes hyppigt som faglig udviklingsmetode blandt psykologer og andre professioner, der arbejder med mennesker.

Dette gælder eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, læger osv.

Jeg arbejder med den konkrete problemstilling og hjælper med at identificere kerneproblemerne, og sætter dem gerne ind i en teoretisk ramme og vinkler derfra problemstillingen fra forskellige sider. 


Supervisionen er løsningsorienteret, og og angår ikke alene forståelse af en problemstilling, men også ofte overvejelser om konkrete handlemuligheder.

Når det ønskes, giver jeg gerne råd og vejledning i det omfang det findes relevant og hjælpsomt.

Med min særlige ekspertise og uddannelse inden for modoverførings området, har jeg ofte fokus på, hvordan en problemstilling påvirker supervisanden. 


Som supervisor hjælper jeg med at identificere hvordan disse modoverføringer hos supervisanden kan forstås i relationen til sagen, der er til supervision. I dette mere analytiske arbejdsfelt informerer jeg almindeligvis supervisanden på forhånd, så det er afklaret hvorvidt dette ønskes som en del af supervisionen.


Supervision hos Heidi Hvidberg

Det er som supervisor min opgave at skabe en atmosfære af tryghed og gensidig respektfuldhed, sådan at læring kan finde sted under de bedste forudsætninger. 

Det påhviler mig at holde opmærksomt fokus på opgaven, og være behjælpelig med at identificere og eventuelt kvalificere de anliggender, der ønskes supervision på.


I mange tilfælde fremgår det klart, hvad der er problemfeltet. Det er dog min erfaring, at man lige så ofte ønsker supervision, fordi det er opstået uklarhed om, hvordan man skal forstå eller afgrænse en problemstilling. Man bør som supervisand i disse tilfælde kunne forvente at få supervisors hjælp til at bringe klarhed over sagen.


Jeg superviserer kun inden for de områder, indenfor hvilke jeg har en dokumenteret ekspertise. Dette indebærer, at man kan forvente en høj faglig viden, som jeg bærer personligt ansvar for at holde mig opdateret på.

Jeg plejer at påtage mig ansvaret for at lægge den stil, jeg vurderer passer bedst til opgaven, og afstemmer altid forventninger og ønsker med supervisanden.


Eksempler på områder jeg superviserer indenfor:

Psykoterapi

Supervision af psykologer, der selv udfører psykoterapi, psykologer under specialistuddannelse, speciallægeuddannelse, og andre personer, der arbejder med psykoterapi.

I forbindelse med mit samarbjede med speciallæge i psykiatri, Thomas Morin, tilbyder jeg psykiatriske konsultationer til udredning og behandlingsopgaver af bla. borgere med svære psykiatriske og sociale problemstillinger.


Supervision af udredningsopgaver

Jeg udfører selv et bredt spænd af udredningsopgaver inden for personlighedspsykologi, det psykiatriske område, neuro-kognitive udredninger samt forældrekompetenceundersøgelser. 

Jeg superviserer psykologer og læger, der varetager udredningsopgaver inden for disse områder.


Pædagogisk personale

Supervision af personer, der arbejder med klienter i en pædagogisk sammenhæng; teams omkring klienter, psykiatriske afdelinger, institutioner, m.v.


Personer, der arbejder med rådgivning

Socialrådgivere, sagsbehandlere og andre personer, der arbejder med forskellige former for

håndtering af borgere med varierende problemstillinger.


Personer, der arbejder med vanskelige borgere

Det kan være i jobafklaringssammenhænge, klienter med langvarig ledighed, sygdom, misbrug, sammensatte psykiatriske lidelser, og andre komplekse problemstillinger.

Se eventuelt også mine kurser og undervisning, hvor der arbejdes med personlighedspsykologi og kortlægning af personlighedsforstyrrelser inden for ICD 10 og DSM V.


Hvis du har spørgsmål til ydelsen eller ønsker at booke en tid, kan du kontakte mig gennem kontaktformularen eller i telefontiden mellem kl. 07:30-08:00. Heidi Hvidberg - Medlem af Dansk Psykolog Forening