Telefontid: 12.00-12.30

Undervisning og Kurser

Forside - Ydelser - Undervisning og Kurser

Undervisning og Kurser

Personlighedspsykologi

Personlighedspsykologi: fra Freud til moderne analytiske teoretikere

Personlighed og personlighedsforstyrrelser

Pårørende til en person med personlighedsforstyrrelser


Psykiatri

Kortlægning af personlighedsforstyrrelser inden for ICD 10 og DSM V. Dynamisk forståelse af personlighedsforstyrrelser.

Klassifikation af psykiatriske lidelser.

Der undervises endvidere i forskellige emner, der lægger sig op ad psykiatrien; selvskade, seksuelle forstyrrelser, mv.Heidi Hvidberg - Medlem af Dansk Psykolog Forening